Presentkort

Ett av de allra populäraste plastkorten. Så gott som alla som har något att sälja behöver dessa plastkort som ett alternativ till sina produkter och/eller tjänster. Den primära uppgiften för plastkortet är att fungera som bärare av en fysisk present.

Tillbehör: Till dina presentkort finns det konvolut, på detta enkla sätt får man en fin paketering av presentkortet. Vi erbjuder två olika konvolut.

Medlemskort 

I många fall är det viktigaste syftet för ett medlemskort att fungera såsom ett bevis. Plastkortet kan givetvis också ha andra funktioner som till exempel elektronisk dörrnyckel eller visuellt identitet, allt beroende på behovet. 

Det kan ställas stora krav på kortet både vad gäller teknik likväl som hållbarhet. Livslängden ska ju givetvis vara så lång som möjlig. Sofos ger två års garanti på korten som avser funktion och normalt slitage. 

Passerkort 

Mycket stora krav ställs både på tekniken likväl som att kortet håller hög kvalitet. Används mest bland alla kortfunktioner, i vissa fall 10-talet gånger per dag. 

Bra kvalitet ger oss möjlighet att ge två års garanti. 

Foto/ID-kort

På både arbetsplatser, skolor eller olika event, finns behovet av identitets- och behörighetshantering. Tillsammans med ett foto och namnuppgifter så är det enkelt att säkerställa denna funktion. Dessa kort kan ofta bäras väl synligt i en korthållare eller i ett band runt halsen. Sofos är den enda leverantören som gör fotoID-kort i en sammanhängande process vilket innebär att all persondata likväl som personfoto ligger under kortets skyddande laminatskikt. Det är vi ensamma på marknaden om! 

Behörighetskort/Licenskort

Inom många yrken så krävs olika kompetenser som måste vid behov kunna styrkas. Ofta hänger det samman med olika utbildningar som t ex körkort för olika trucktyper eller maskiner. Ett viktigt krav som ställs på att denna typ av kort ska vara svårare att förfalska. 

Sofos Card erbjuder en teknik kallad SecuLay, ett specialtryckt overlay. 

Restaurangkort 

Nästan alla restauranger har idag ett kassaregistersystem som har funktioner för kortanvändning. Det är till exempek lunchkort, VIP-kort och presentkort där kortet har en speciell funktion kopplad till sig i systemet. 

Sofos arbetar med fysiska provkort som är identiskt med det kort vi sedan levererar. Priset för plastkorten sätts utifrån den totala volym som beställs och det medför att många väljer att beställa plastkort för olika avseenden, såsom presentkort, VIP-kort och lunchkort. 

Gymkort 

På gymmen fungerar plastkorten som en kombination mellan passerkort och medlemskort. Det är något som förväntas medtagas vid varje besök. Ett problem med gymkort är att det kan vara lite svårt att förvara eftersom man oftast inte vill ha med sig värdesaker, typ plånbok till gymmet. 

Sofos har skapat en produkt som kallas för MiniCard som enkelt kan sättas på en nyckelknippa eller på träningsväskan. Våra plastkort har två års garanti vilket ger god kortekonomi sett över tiden. 

Bibliotekskort

Att få tillgång till bibliotekens faciliteter kräver att man kan identifiera sig mot deras datasystem. Ett vanligt sätt är att man använder bibliotekskort med ett lånekortsnummer som är en nyckel till databasen. En stor fördel är att man då slipper använda känslig information som t ex personnummer. 

Streckkod dominerar överföringsteknikerna men RFID har kommit kraftigt de senaste åren. Sofos Card har arbetat med denna typ av kort under 25 år vilket innebär att vi kan det mesta vad gäller tekniker. 

Garanti på dina plastkort

Läs mer om den garanti du får på dina plastkort från Sofos Card.
Igångsättningsgaranti • Funktionsgaranti • Visuell garanti

Sofos Card Solutions AB

Ebba Brahes väg 6  •  192 69 Sollentuna  •  08-594 118 50   •   info@sofoscard.se

Copyright © 2024 Sofos Cards Solutions AB.