Tekniker

Plastkort

Sofos Card producerar plastkort som innefattas av ISO 7810, en standard som beskriver det vi i dagligt tal kallar för ”Kontokort”. De är i första hand utvecklade för att fungera som en överförare av identitet. Det första sättet att överföra information var genom att korten präglades, dvs namn och nummer stog ut i relief och kunde överföras till ett papper med hjälp av en avdragare. De första korten utvecklades inom sjukvården men det dröjde inte så länge innan korten fungerade som betalningsmedel.

Idag används prägling väldigt sällan utan informationen överförs via magnetrand, streckkod, chip eller RFID.

MiniCards

En variant av plastkorten är sk MiniCards som är betydligt mindre än ett vanligt kontokort men kan också innehålla en identitet. Produkten lämpar sig för att sättas på en träningsväska, skolväska eller nyckelknippa och används av personer som av olika anledningar inte vill förvara ett kort i en plånbok.

Sofos Card tillverkar MiniCards med metallförstärkt hål för en betydligt bättre hållbarhet.

Övrigt

Nyckelringar, armband mm

Kommunikationstekniker

Kortets i särklass vanligaste funktion är att vara en informationsbärare. Det ska fungera mot någon form av system. Allting annat är underordnat! Ett kort som inte fullt ut fungerar, kan vara hur snyggt som helst utan att det hjälper. Därför är det viktigast att börja med kortets funktion.

Magnetrand

Ett enkelt sätt att överföra data från kortet till ett system är via en magnetrand. Den kodas med ett nummer och läses av via en läsare som direkt kommunicerar med datasystemet.

Magnetrand har funnits i snart 50 år och tekniken är väl beprövad. Den är billig och mycket lättillgänglig och är enkel att underhålla

Sofos erbjuder endast magnetrand med hög magnetiseringsstyrka, s k HiCo. Det finns en billigare magnetrand med lägre magnetiseringsstyrka att tillgå men den avmagnetiseras lätt av de nya smartphones.

Streckkod

Ett alternativ till magnetrand är streckkoden som fungerar på samma sätt, dvs den består av ett unikt kortnummer som vid avläsning i systemet ger träff i databasen. Streckoders läsbarhet klassificeras och för plastkort används klass C som också används av livsmedelsaffärer. Den klassen innebär att man kan godkänna att man kan få försöka läsa kortet igen om första läsningen inte fungerar.

Tekniken är gammal och kostnadseffektiv och har fortsatt utvecklas och nu finns det streckkoder som kan rymma flera tusen tecken. Det har blivit populärt att använda en tvådimensionell streckkod, t ex QR-kod, på kortet som man kan läsa av med smartphones och bli dirigerad till en speciell hemsida.

Sofos kan arbeta med de flesta streckkoderna.

Visuell info

Även den grafiska utformningen av kortet kan innehålla information. Enklaste formen är någon form av namnbricka för att t ex  visa att man är funktionär eller motsvarande. Innehåller kortet dessutom namnuppgifter och foto, kan det fungera som en behörighetssignal

Denna typ av kort förekommer ofta på publika arbetsplatser och kan då vara kombinerad med någon annan teknik och kan också användas som t ex inloggningskort, passerkort osv.

Sofos tillverkar dessa kort med informationen lagd under ett laminatskikt, vilket ger mycket god hållbarhet. Korten lämpar sig utmärkt med sin slitstyrka att kombinera med andra tekniker.

RFID

Radio Frequency Identification, RFID, är den teknik som växer snabbast på marknaden. I plastkortet finns ett litet datachip och en antenn som kommunicerar med en läsare via radiovågor. Det innebär att kortet inte behöver ha någon fysisk kontakt och kallas därför också beröringsfria kort.

Det finns olika typer av chip som fungerar på olika frekvenser och har olika möjligheter till unik programmering. T ex kan samma kort fungera som passerkort likväl som man kan betala sin lunch med det.

Sofos lagerhåller de vanligaste chiptyperna som används på marknaden. Även dessa kort tillverkar vi med ett skyddande laminatskikt för mycket god hållbarhet. Vi kan förse RFID-korten även med magnetrand eller streckkod för multipla funktioner.