Miljöaspekter

Det finns framför allt tre aspekter som väger tungt för miljön inom plastkortsbranschen och det är:

 1. Transporter
 2. Tillverkning av plasten
 3. Bristande hantering av uttjänade kort

Det är få leverantörer som tar något ansvar i dessa frågor. Sofos Card har sedan flera år tillbaka arbetat med följande åtgärder:

 1. Egen tillverkning av kort ger korta transporter jämfört med konkurrenter som tillverkar korten i östra Europa eller Kina.
 2. Vi använder oss av materialåtervinning där plastkorten används för t ex avloppsrör eller lister, vilket innebär mindre nyproduktion av plast.
 3. Sofos har ett enkelt returhanteringssystem där vi erbjuder utan extra kostnad att skicka en returlåda där alla uttjänade kort hamnar och som vi hämtar utan extra kostnad.

Garantier

Sofos Card Solutions AB ger våra kunder 2 års full funktionsgaranti på våra plastkort.
Det innebär att ni under denna tid alltid kan förvänta er att få ett plastkort som fungerar på det sätt som var avtalat vid leverans.

Du som kund erbjuds även möjlighet att reklamera de kort som upplevs ha slitits onormalt, eller tappat funktion.

Villkor för garanti:

 • Korten har producerats/levererats av Sofos Card Solutions AB.
 • Korten inte är mer än 2 år gamla, beräknat från leveransdatum.
 • Korten som reklameras ska returnerats till Sofos Card Solutions AB så kontroll av funktion och skick kan utföras.
 • Korten får inte varit utsatta för yttre åverkan som t.ex. brutna eller onormalt repade kort.
 • Sofos Card Solutions AB förbehåller sig rätten att neka garanti om vi anser att det finns skäl till att tro korten har utsatts för åverkan eller annat för produkten onormalt slitage.

Då kunden uppfyller villkoren för garanti ovan utgår ersättning till motsvarande värde som reklamationen.

Kostnad vid retur av reklamerade kort tillfaller kunden.